Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Succinct на български език

EnglishBulgarian

Succinct

/səksɪŋkt/

adjective

1. Briefly giving the gist of something

 • "A short and compendious book"
 • "A compact style is brief and pithy"
 • "Succinct comparisons"
 • "A summary formulation of a wide-ranging subject"
  synonym:
 • compendious
 • ,
 • compact
 • ,
 • succinct
 • ,
 • summary

1. За кратко даване на същността на нещо

 • "Кратка и снизходителна книга"
 • "Компактен стил е кратък и жалък"
 • "Кратки сравнения"
 • "Обобщена формулировка на широкообхватна тема"
  синоним:
 • снизходителен
 • ,
 • компактен
 • ,
 • кратък
 • ,
 • обобщение