Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "suave" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "любезен" на български език

EnglishBulgarian

Suave

[Любезен]
/swɑv/

adjective

1. Having a sophisticated charm

 • "A debonair gentleman"
  synonym:
 • debonair
 • ,
 • debonaire
 • ,
 • debonnaire
 • ,
 • suave

1. Притежаващ изискан чар

 • "Благороден джентълмен"
  синоним:
 • debonair
 • ,
 • дебонер
 • ,
 • любезен

2. Smoothly agreeable and courteous with a degree of sophistication

 • "He was too politic to quarrel with so important a personage"
 • "The manager pacified the customer with a smooth apology for the error"
  synonym:
 • politic
 • ,
 • smooth
 • ,
 • suave
 • ,
 • bland

2. Гладко приятен и учтив с известна степен на изтънченост

 • "Той беше твърде политически, за да се кара с толкова важна личност"
 • "Мениджърът успокои клиента с плавно извинение за грешката"
  синоним:
 • политически
 • ,
 • гладка
 • ,
 • любезен
 • ,
 • скучно