Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "studious" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "учебен" на български език

EnglishBulgarian

Studious

[Старателен]
/studiəs/

adjective

1. Marked by care and effort

 • "Made a studious attempt to fix the television set"
  synonym:
 • studious

1. Белязани от грижи и усилия

 • "Направи усърден опит за поправяне на телевизора"
  синоним:
 • старателен

2. Characterized by diligent study and fondness for reading

 • "A bookish farmer who always had a book in his pocket"
 • "A quiet studious child"
  synonym:
 • bookish
 • ,
 • studious

2. Характеризира се с усърдно изучаване и обич към четенето

 • "Букмейкър, който винаги е имал книга в джоба си"
 • "Тихо студийно дете"
  синоним:
 • bookish
 • ,
 • старателен