Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stroll" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "разходка" на български език

EnglishBulgarian

Stroll

[Разходка]
/stroʊl/

noun

1. A leisurely walk (usually in some public place)

  synonym:
 • amble
 • ,
 • promenade
 • ,
 • saunter
 • ,
 • stroll
 • ,
 • perambulation

1. Спокойна разходка (обикновено на някое обществено място)

  синоним:
 • амбъл
 • ,
 • крайбрежна алея
 • ,
 • сонтър
 • ,
 • разходка
 • ,
 • перамбулация

verb

1. Walk leisurely and with no apparent aim

  synonym:
 • stroll
 • ,
 • saunter

1. Вървете спокойно и без видима цел

  синоним:
 • разходка
 • ,
 • сонтър

Examples of using

A short stroll along the beach gave me a good appetite for breakfast.
Кратка разходка по плажа ми донесе апетит за закуска.