Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "strive" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "стрейм" на български език

EnglishBulgarian

Strive

[Стремя се]
/straɪv/

verb

1. Attempt by employing effort

 • "We endeavor to make our customers happy"
  synonym:
 • endeavor
 • ,
 • endeavour
 • ,
 • strive

1. Опит чрез използване на усилия

 • "Ние се стремим да направим нашите клиенти щастливи"
  синоним:
 • начинание
 • ,
 • усилие
 • ,
 • стремя се

2. To exert much effort or energy

 • "Straining our ears to hear"
  synonym:
 • strive
 • ,
 • reach
 • ,
 • strain

2. Да полага много усилия или енергия

 • "Напрягаме ушите си, за да чуем"
  синоним:
 • стремя се
 • ,
 • достигнете
 • ,
 • щам