Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stilted" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "stilted" на български език

EnglishBulgarian

Stilted

[Наколен]
/stɪltɪd/

adjective

1. Artificially formal

 • "That artificial humility that her husband hated"
 • "Contrived coyness"
 • "A stilted letter of acknowledgment"
 • "When people try to correct their speech they develop a stilted pronunciation"
  synonym:
 • artificial
 • ,
 • contrived
 • ,
 • hokey
 • ,
 • stilted

1. Изкуствено формално

 • "Това изкуствено смирение, което съпругът й мразеше"
 • "„измислена свенливост“"
 • "„наковано писмо за признание“"
 • "Когато хората се опитват да коригират речта си, те развиват наклонено произношение"
  синоним:
 • изкуствен
 • ,
 • измислено
 • ,
 • хоки
 • ,
 • наколен