Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "steer" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "управление" на български език

EnglishBulgarian

Steer

[Направляват]
/stɪr/

noun

1. An indication of potential opportunity

 • "He got a tip on the stock market"
 • "A good lead for a job"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • lead
 • ,
 • steer
 • ,
 • confidential information
 • ,
 • wind
 • ,
 • hint

1. Индикация за потенциална възможност

 • "Той получи бакшиш на фондовия пазар"
 • "Добра преднина за работа"
синоним:
 • връх,
 • олово,
 • волан,
 • поверителна информация,
 • вятър,
 • намек

2. Castrated bull

  synonym:
 • bullock
 • ,
 • steer

2. Кастриран бик

синоним:
 • булота,
 • волан

verb

1. Direct the course

 • Determine the direction of travelling
  synonym:
 • steer
 • ,
 • maneuver
 • ,
 • manoeuver
 • ,
 • manoeuvre
 • ,
 • direct
 • ,
 • point
 • ,
 • head
 • ,
 • guide
 • ,
 • channelize
 • ,
 • channelise

1. Насочете курса

 • Определете посоката на пътуване
синоним:
 • волан,
 • маневра,
 • manoeuver,
 • маневра,
 • директен,
 • точка,
 • глава,
 • водач,
 • канализиране,
 • канализа

2. Direct (oneself) somewhere

 • "Steer clear of him"
  synonym:
 • steer

2. Директно ( oneself ) някъде

 • "„избягвайте го от него“"
синоним:
 • волан

3. Be a guiding or motivating force or drive

 • "The teacher steered the gifted students towards the more challenging courses"
  synonym:
 • guide
 • ,
 • steer

3. Бъдете водеща или мотивираща сила или задвижване

 • "„учителят насочи надарените ученици към по-предизвикателните курсове“"
синоним:
 • водач,
 • волан