Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stagnant" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "застоял" на български език

EnglishBulgarian

Stagnant

[Застоял]
/stægnənt/

adjective

1. Not circulating or flowing

 • "Dead air"
 • "Dead water"
 • "Stagnant water"
  synonym:
 • dead(a)
 • ,
 • stagnant

1. Не циркулира или тече

 • "Мъртъв въздух"
 • "Мъртва вода"
 • "Застояла вода"
синоним:
 • мъртъв ( a ),
 • застоял

2. Not growing or changing

 • Without force or vitality
  synonym:
 • stagnant
 • ,
 • moribund

2. Не расте или се променя

 • Без сила или жизненост
синоним:
 • застоял,
 • moribund

Examples of using

I always have to check my yard for stagnant pools of water so mosquitoes don't breed there.
Винаги трябва да проверявам двора си за локви от застояла вода,така,че комарите да не се размножават.