Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "squirrel" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "катерица" на български език

EnglishBulgarian

Squirrel

[Ка́терица]
/skwərəl/

noun

1. A kind of arboreal rodent having a long bushy tail

  synonym:
 • squirrel

1. Един вид арбореален гризач с дълга храстовидна опашка

  синоним:
 • катеричка

2. The fur of a squirrel

  synonym:
 • squirrel

2. Козината на катеричка

  синоним:
 • катеричка

Examples of using

The squirrel advanced against the strong wind.
Катерицата продължаваше напред през силния вятър.