Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sprout" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "покълване" на български език

EnglishBulgarian

Sprout

[Кълнове]
/spraʊt/

noun

1. Any new growth of a plant such as a new branch or a bud

  synonym:
 • sprout

1. Всеки нов растеж на растение като нов клон или пъпка

  синоним:
 • покълнете

2. A newly grown bud (especially from a germinating seed)

  synonym:
 • sprout

2. Новопораснала пъпка (особено от покълващо семе)

  синоним:
 • покълнете

verb

1. Produce buds, branches, or germinate

 • "The potatoes sprouted"
  synonym:
 • shoot
 • ,
 • spud
 • ,
 • germinate
 • ,
 • pullulate
 • ,
 • bourgeon
 • ,
 • burgeon forth
 • ,
 • sprout

1. Произвеждайте пъпки, клони или покълнете

 • "Картофите поникнаха"
  синоним:
 • стреляй
 • ,
 • спуд
 • ,
 • покълнете
 • ,
 • пулулат
 • ,
 • бурджън
 • ,
 • бърджън форт

2. Put forth and grow sprouts or shoots

 • "The plant sprouted early this year"
  synonym:
 • sprout
 • ,
 • stock

2. Поставете и отглеждайте кълнове или издънки

 • "Растението поникна рано тази година"
  синоним:
 • покълнете
 • ,
 • наличност