Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spoor" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "spoor" на български език

EnglishBulgarian

Spoor

[Спор]
/spʊr/

noun

1. The trail left by a person or an animal

  • What the hunter follows in pursuing game
  • "The hounds followed the fox's spoor"
    synonym:
  • spoor

1. Следата, оставена от човек или животно

  • Какво следва ловецът в преследването на дивеч
  • "Хрътките последваха лисицата"
    синоним:
  • споор