Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spoke" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "говори" на български език

EnglishBulgarian

Spoke

[Спица]
/spoʊk/

noun

1. Support consisting of a radial member of a wheel joining the hub to the rim

  synonym:
 • spoke
 • ,
 • wheel spoke
 • ,
 • radius

1. Опора, състояща се от радиален елемент на колело, свързващо главината към джантата

  синоним:
 • говори
 • ,
 • колело говори
 • ,
 • радиус

2. One of the crosspieces that form the steps of a ladder

  synonym:
 • rundle
 • ,
 • spoke
 • ,
 • rung

2. Един от кръстовищата, които формират стъпалата на стълба

  синоним:
 • Рундъл
 • ,
 • говори
 • ,
 • Rung

Examples of using

Tom spoke French to me.
Том разговаря с мен на френски.
I wish you spoke French.
Ще ми се да знаеше френски.
Tom spoke to me in French.
Том се обърна към мен на френски.