Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "splitter" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "сплитер" на български език

EnglishBulgarian

Splitter

[Разколник]
/splɪtər/

noun

1. A worker who splits fish and removes the backbone

  synonym:
 • splitter

1. Работник, който разделя риба и премахва гръбнака

  синоним:
 • сплитер

2. A taxonomist who classifies organisms into many groups on the basis of relatively minor characteristics

  synonym:
 • splitter
 • ,
 • divider

2. Таксономист, който класифицира организмите в много групи въз основа на сравнително незначителни характеристики

  синоним:
 • сплитер
 • ,
 • разделител

3. A laborer who splits logs to build split-rail fences

  synonym:
 • rail-splitter
 • ,
 • splitter

3. Работник, който разделя дървени трупи, за да изгради огради с разцепени релси

  синоним:
 • Rail-сплитер
 • ,
 • сплитер