Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "splinter" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "сплинтър" на български език

EnglishBulgarian

Splinter

[Сплинтър]
/splɪntər/

noun

1. A small thin sharp bit or wood or glass or metal

 • "He got a splinter in his finger"
 • "It broke into slivers"
  synonym:
 • splinter
 • ,
 • sliver

1. Малко тънко остро късче или дърво, стъкло или метал

 • "Той получи треска в пръста си"
 • "Разби се на парчета"
  синоним:
 • разцепване
 • ,
 • сливър

verb

1. Withdraw from an organization or communion

 • "After the break up of the soviet union, many republics broke away"
  synonym:
 • secede
 • ,
 • splinter
 • ,
 • break away

1. Оттегляне от организация или причастие

 • "След разпадането на съветския съюз много републики се отцепиха"
  синоним:
 • отцепвам се
 • ,
 • разцепване
 • ,
 • откъсни се

2. Divide into slivers or splinters

  synonym:
 • sliver
 • ,
 • splinter

2. Разделете на парчета или трески

  синоним:
 • сливър
 • ,
 • разцепване

3. Break up into splinters or slivers

 • "The wood splintered"
  synonym:
 • splinter
 • ,
 • sliver

3. Разбийте на трески или парчета

 • "Дървото се разцепи"
  синоним:
 • разцепване
 • ,
 • сливър