Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "splendidly" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "прекрасно" на български език

EnglishBulgarian

Splendidly

[Прекрасно]
/splɛndədli/

adverb

1. Extremely well

 • "He did splendidly in the exam"
 • "We got along famously"
  synonym:
 • excellently
 • ,
 • magnificently
 • ,
 • splendidly
 • ,
 • famously

1. Изключително добре

 • "Справи се прекрасно на изпита"
 • "Разбирахме се известно"
  синоним:
 • отлично
 • ,
 • великолепно
 • ,
 • страхотно
 • ,
 • известен

2. In an impressively beautiful manner

 • "The princess was gorgeously dressed"
  synonym:
 • gorgeously
 • ,
 • splendidly
 • ,
 • resplendently
 • ,
 • magnificently

2. По впечатляващо красив начин

 • "Принцесата беше великолепно облечена"
  синоним:
 • разкошно
 • ,
 • страхотно
 • ,
 • блестящо
 • ,
 • великолепно