Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spencer" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "спенсър" на български език

EnglishBulgarian

Spencer

[Спенсър]
/spɛnsər/

noun

1. English philosopher and sociologist who applied the theory of natural selection to human societies (1820-1903)

    synonym:
  • Spencer
  • ,
  • Herbert Spencer

1. Английски философ и социолог, приложил теорията за естествения подбор към човешките общества ( 1820-1903 )

    синоним:
  • Спенсър
  • ,
  • Хърбърт Спенсър