Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Speculative на български език

EnglishBulgarian

Speculative

/spɛkjələtɪv/

adjective

1. Not financially safe or secure

 • "A bad investment"
 • "High risk investments"
 • "Anything that promises to pay too much can't help being risky"
 • "Speculative business enterprises"
  synonym:
 • bad
 • ,
 • risky
 • ,
 • high-risk
 • ,
 • speculative

1. Не финансово безопасен или сигурен

 • "Лоша инвестиция"
 • "Инвестиции с висок риск"
 • "„всичко, което обещава да плати твърде много, не може да помогне да бъде рисковано“"
 • "Спекулативни бизнес предприятия"
  синоним:
 • лош
 • ,
 • рискован
 • ,
 • висок риск
 • ,
 • спекулативен

2. Not based on fact or investigation

 • "A notional figure of cost helps in determining production costs"
 • "Speculative knowledge"
  synonym:
 • notional
 • ,
 • speculative

2. Не се основава на факт или разследване

 • "„условната цифра на разходите помага при определяне на производствените разходи“"
 • "Спекулативно знание"
  синоним:
 • измислен
 • ,
 • спекулативен

3. Showing curiosity

 • "If someone saw a man climbing a light post they might get inquisitive"
 • "Raised a speculative eyebrow"
  synonym:
 • inquisitive
 • ,
 • speculative
 • ,
 • questioning
 • ,
 • wondering(a)

3. Проявяване на любопитство

 • "Ако някой видя мъж да се катери на лек пост, може да стане любознателен"
 • "Повдигна спекулативна вежда"
  синоним:
 • любознателен
 • ,
 • спекулативен
 • ,
 • разпит
 • ,
 • чудене ( a )