Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Spear на български език

EnglishBulgarian

Spear

/spɪr/

noun

1. A long pointed rod used as a tool or weapon

  synonym:
 • spear
 • ,
 • lance
 • ,
 • shaft

1. Дълъг заострен прът, използван като инструмент или оръжие

  синоним:
 • копие
 • ,
 • копче
 • ,
 • вал

2. An implement with a shaft and barbed point used for catching fish

  synonym:
 • spear
 • ,
 • gig
 • ,
 • fizgig
 • ,
 • fishgig
 • ,
 • lance

2. Приспособление с вал и бодлива точка, използвани за улов на риба

  синоним:
 • копие
 • ,
 • концерт
 • ,
 • fizgig
 • ,
 • fishgig
 • ,
 • копче

verb

1. Pierce with a spear

 • "Spear fish"
  synonym:
 • spear

1. Пробиване с копие

 • "Копи риба"
  синоним:
 • копие

2. Thrust up like a spear

 • "The branch speared up into the air"
  synonym:
 • spear
 • ,
 • spear up

2. Тяга нагоре като копие

 • "„клонът изплува във въздуха“"
  синоним:
 • копие
 • ,
 • копие нагоре