Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sonnet" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "сонет" на български език

EnglishBulgarian

Sonnet

[Сонет]
/sɑnɪt/

noun

1. A verse form consisting of 14 lines with a fixed rhyme scheme

  synonym:
 • sonnet

1. Стихова форма, състояща се от 14 реда с фиксирана схема на рима

  синоним:
 • сонет

verb

1. Praise in a sonnet

  synonym:
 • sonnet

1. Похвала в сонет

  синоним:
 • сонет

2. Compose a sonnet

  synonym:
 • sonnet

2. Съставете сонет

  синоним:
 • сонет