Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "solvency" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "платежоспособност" на български език

EnglishBulgarian

Solvency

[Платежоспособност]
/sɔlvənsi/

noun

1. The ability to meet maturing obligations as they come due

    synonym:
  • solvency

1. Способността да се изпълнят задълженията за падеж, когато станат дължими

    синоним:
  • платежоспособност