Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "solemn" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "тържествен" на български език

EnglishBulgarian

Solemn

[Тържествен]
/sɑləm/

adjective

1. Dignified and somber in manner or character and committed to keeping promises

 • "A grave god-fearing man"
 • "A quiet sedate nature"
 • "As sober as a judge"
 • "A solemn promise"
 • "The judge was solemn as he pronounced sentence"
  synonym:
 • grave
 • ,
 • sedate
 • ,
 • sober
 • ,
 • solemn

1. Достойни и мрачни по начин или характер и ангажирани да спазват обещанията

 • "Тежък богобоязлив човек"
 • "Тиха спокойна природа"
 • "Трезвен като съдия"
 • "Тържествено обещание"
 • "Съдията беше тържествен, когато произнесе присъдата"
  синоним:
 • гроб
 • ,
 • успокоителен
 • ,
 • трезвен
 • ,
 • тържествено

2. Characterized by a firm and humorless belief in the validity of your opinions

 • "Both sides were deeply in earnest, even passionate"
 • "An entirely sincere and cruel tyrant"
 • "A film with a solemn social message"
  synonym:
 • earnest
 • ,
 • sincere
 • ,
 • solemn

2. Характеризира се с твърда и лишена от хумор вяра във валидността на вашите мнения

 • "И двете страни бяха дълбоко сериозни, дори страстни"
 • "Напълно искрен и жесток тиранин"
 • "Филм с тържествено социално послание"
  синоним:
 • сериозно
 • ,
 • искрен
 • ,
 • тържествено