Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Socialization на български език

EnglishBulgarian

Socialization

/soʊʃəlɪzeʃən/

noun

1. The action of establishing on a socialist basis

 • "The socialization of medical services"
  synonym:
 • socialization
 • ,
 • socialisation

1. Действието за установяване на социалистическа основа

 • "Социализацията на медицинските услуги"
  синоним:
 • социализация
 • ,
 • социализация

2. The act of meeting for social purposes

 • "There was too much socialization with the enlisted men"
  synonym:
 • socialization
 • ,
 • socialisation
 • ,
 • socializing
 • ,
 • socialising

2. Актът за среща за социални цели

 • "Имаше твърде много социализация с мъжете, включени в списъка"
  синоним:
 • социализация
 • ,
 • социализация
 • ,
 • социализиране
 • ,
 • социализиране

3. The adoption of the behavior patterns of the surrounding culture

 • "The socialization of children to the norms of their culture"
  synonym:
 • socialization
 • ,
 • socialisation
 • ,
 • acculturation
 • ,
 • enculturation

3. Възприемането на моделите на поведение на заобикалящата култура

 • "Социализацията на децата към нормите на тяхната култура"
  синоним:
 • социализация
 • ,
 • социализация
 • ,
 • aculturation
 • ,
 • enculturation