Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Soak на български език

EnglishBulgarian

Soak

/soʊk/

noun

1. The process of becoming softened and saturated as a consequence of being immersed in water (or other liquid)

 • "A good soak put life back in the wagon"
  synonym:
 • soak
 • ,
 • soakage
 • ,
 • soaking

1. Процесът на омекване и насищане вследствие на потапяне във вода ( или друга течност )

 • "Добро накисване върна живота във фургона"
синоним:
 • накисване,
 • накисване,
 • накисване

2. Washing something by allowing it to soak

  synonym:
 • soak
 • ,
 • soaking

2. Измиване на нещо, като му позволявате да се накисва

синоним:
 • накисване,
 • накисване

verb

1. Submerge in a liquid

 • "I soaked in the hot tub for an hour"
  synonym:
 • soak

1. Потопете в течност

 • "„намокрех се в горещата вана за час“"
синоним:
 • накисване

2. Rip off

 • Ask an unreasonable price
  synonym:
 • overcharge
 • ,
 • soak
 • ,
 • surcharge
 • ,
 • gazump
 • ,
 • fleece
 • ,
 • plume
 • ,
 • pluck
 • ,
 • rob
 • ,
 • hook

2. Откъсване

 • Попитайте неразумна цена
синоним:
 • надценка,
 • накисване,
 • доплащане,
 • газа,
 • руно,
 • plume,
 • скуба,
 • ограбен,
 • кука

3. Cover with liquid

 • Pour liquid onto
 • "Souse water on his hot face"
  synonym:
 • drench
 • ,
 • douse
 • ,
 • dowse
 • ,
 • soak
 • ,
 • sop
 • ,
 • souse

3. Покрийте с течност

 • Изсипете течност върху
 • "Съд вода на горещото му лице"
синоним:
 • окоп,
 • мишка,
 • Даузе,
 • накисване,
 • соп,
 • мишка

4. Leave as a guarantee in return for money

 • "Pawn your grandfather's gold watch"
  synonym:
 • pawn
 • ,
 • soak
 • ,
 • hock

4. Оставете като гаранция в замяна на парите

 • "Пешка златен часовник на дядо ти"
синоним:
 • пешка,
 • накисване,
 • скакалец

5. Beat severely

  synonym:
 • soak

5. Победи тежко

синоним:
 • накисване

6. Make drunk (with alcoholic drinks)

  synonym:
 • intoxicate
 • ,
 • soak
 • ,
 • inebriate

6. Направете пиян ( с алкохолни напитки )

синоним:
 • опиянява,
 • накисване,
 • безгрижен

7. Become drunk or drink excessively

  synonym:
 • souse
 • ,
 • soak
 • ,
 • inebriate
 • ,
 • hit it up

7. Напийте се или пийте прекомерно

синоним:
 • мишка,
 • накисване,
 • безгрижен,
 • удари го

8. Fill, soak, or imbue totally

 • "Soak the bandage with disinfectant"
  synonym:
 • soak
 • ,
 • imbue

8. Напълнете, накиснете или навлечете напълно

 • "Накиснете превръзката с дезинфектант"
синоним:
 • накисване,
 • imbue

9. Heat a metal prior to working it

  synonym:
 • soak

9. Загрейте метал преди да го обработите

синоним:
 • накисване