Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "snarl" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "snarl" на български език

EnglishBulgarian

Snarl

[Ръмжа]
/snɑrl/

noun

1. A vicious angry growl

  synonym:
 • snarl

1. Порочен гневен ръмжене

  синоним:
 • snarl

2. An angry vicious expression

  synonym:
 • snarl

2. Гневен порочен израз

  синоним:
 • snarl

3. Something jumbled or confused

 • "A tangle of government regulations"
  synonym:
 • tangle
 • ,
 • snarl
 • ,
 • maze

3. Нещо объркано или объркано

 • "Заплитане на правителствените разпоредби"
  синоним:
 • заплитане
 • ,
 • snarl
 • ,
 • лабиринт

verb

1. Utter in an angry, sharp, or abrupt tone

 • "The sales clerk snapped a reply at the angry customer"
 • "The guard snarled at us"
  synonym:
 • snap
 • ,
 • snarl

1. Изричайте с гневен, остър или рязък тон

 • "„служителят по продажбите щракна отговор на гневния клиент“"
 • "„пазителят се хвърли към нас“"
  синоним:
 • щракване
 • ,
 • snarl

2. Make a snarling noise or move with a snarling noise

 • "Bullets snarled past us"
  synonym:
 • snarl

2. Издавайте шум от ръмжане или се движете с шум от ръмжане

 • "„бюлети промъкнаха покрай нас“"
  синоним:
 • snarl

3. Twist together or entwine into a confusing mass

 • "The child entangled the cord"
  synonym:
 • entangle
 • ,
 • tangle
 • ,
 • mat
 • ,
 • snarl

3. Усукайте заедно или се преплитайте в объркваща маса

 • "„детето оплете кабела“"
  синоним:
 • заплитане
 • ,
 • мат
 • ,
 • snarl

4. Make more complicated or confused through entanglements

  synonym:
 • snarl
 • ,
 • snarl up
 • ,
 • embrangle

4. Правят по-сложни или объркани чрез заплитания

  синоним:
 • snarl
 • ,
 • ръмжа
 • ,
 • embrangle