Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "snag" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "snag" на български език

EnglishBulgarian

Snag

[Закопчаване]
/snæg/

noun

1. A sharp protuberance

  synonym:
 • snag

1. Остра издатина

  синоним:
 • закачане

2. A dead tree that is still standing, usually in an undisturbed forest

 • "A snag can provide food and a habitat for insects and birds"
  synonym:
 • snag

2. Мъртво дърво, което все още стои, обикновено в необезпокоявана гора

 • "Една пречка може да осигури храна и местообитание за насекоми и птици"
  синоним:
 • закачане

3. An opening made forcibly as by pulling apart

 • "There was a rip in his pants"
 • "She had snags in her stockings"
  synonym:
 • rip
 • ,
 • rent
 • ,
 • snag
 • ,
 • split
 • ,
 • tear

3. Отвор, направен принудително като чрез разглобяване

 • "Имаше разкъсване в панталоните му"
 • "Тя имаше корчове в чорапите си"
  синоним:
 • rip
 • ,
 • наем
 • ,
 • закачане
 • ,
 • разцепи
 • ,
 • сълза

4. An unforeseen obstacle

  synonym:
 • hang-up
 • ,
 • hitch
 • ,
 • rub
 • ,
 • snag

4. Непредвидено препятствие

  синоним:
 • затварям
 • ,
 • закачане
 • ,
 • търкайте

verb

1. Catch on a snag

 • "I snagged my stocking"
  synonym:
 • snag

1. Хванете на камък

 • "Закачих си чорапа"
  синоним:
 • закачане

2. Get by acting quickly and smartly

 • "Snag a bargain"
  synonym:
 • snag

2. Вземете, като действате бързо и умно

 • "Сделка"
  синоним:
 • закачане

3. Hew jaggedly

  synonym:
 • snag

3. Хю назъбено

  синоним:
 • закачане