Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "smelt" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "миризма" на български език

EnglishBulgarian

Smelt

[Топя]
/smɛlt/

noun

1. Small cold-water silvery fish

 • Migrate between salt and fresh water
  synonym:
 • smelt

1. Малка студоводна сребриста риба

 • Мигрирайте между сол и сладка вода
  синоним:
 • топи

2. Small trout-like silvery marine or freshwater food fishes of cold northern waters

  synonym:
 • smelt

2. Малки тревисти сребристи морски или сладководни хранителни риби от студени северни води

  синоним:
 • топи

verb

1. Extract (metals) by heating

  synonym:
 • smelt

1. Екстракт ( метали ) чрез отопление

  синоним:
 • топи