Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Slit на български език

EnglishBulgarian

Slit

/slɪt/

noun

1. A long narrow opening

  synonym:
 • slit

1. Дълъг тесен отвор

синоним:
 • цепка

2. Obscene terms for female genitals

  synonym:
 • cunt
 • ,
 • puss
 • ,
 • pussy
 • ,
 • slit
 • ,
 • snatch
 • ,
 • twat

2. Нецензурни термини за женските гениталии

синоним:
 • пишка,
 • суетене,
 • путка,
 • цепка,
 • грабване,
 • тупак

3. A depression scratched or carved into a surface

  synonym:
 • incision
 • ,
 • scratch
 • ,
 • prick
 • ,
 • slit
 • ,
 • dent

3. Депресия, надраскана или издълбана в повърхност

синоним:
 • разрез,
 • драскотина,
 • убождане,
 • цепка,
 • вдлъбнатина

4. A narrow fissure

  synonym:
 • slit

4. Тясна фисура

синоним:
 • цепка

verb

1. Make a clean cut through

 • "Slit her throat"
  synonym:
 • slit
 • ,
 • slice

1. Направете чист разрез

 • "Проряза гърлото"
синоним:
 • цепка,
 • резен

2. Cut a slit into

 • "Slit the throat of the victim"
  synonym:
 • slit

2. Нарязайте цепка

 • "Пропуснете гърлото на жертвата"
синоним:
 • цепка