Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Slave на български език

EnglishBulgarian

Slave

/slev/

noun

1. A person who is owned by someone

  synonym:
 • slave

1. Човек, който е собственост на някого

  синоним:
 • роб

2. Someone who works as hard as a slave

  synonym:
 • slave
 • ,
 • striver
 • ,
 • hard worker

2. Някой, който работи толкова силно, колкото роб

  синоним:
 • роб
 • ,
 • стрелец
 • ,
 • трудолюбив

3. Someone entirely dominated by some influence or person

 • "A slave to fashion"
 • "A slave to cocaine"
 • "His mother was his abject slave"
  synonym:
 • slave

3. Някой изцяло доминиран от някакво влияние или човек

 • "Роб на модата"
 • "Роб на кокаин"
 • "Майка му беше неговият отвратителен роб"
  синоним:
 • роб

verb

1. Work very hard, like a slave

  synonym:
 • slave
 • ,
 • break one's back
 • ,
 • buckle down
 • ,
 • knuckle down

1. Работи много усилено, като роб

  синоним:
 • роб
 • ,
 • счупи гърба си
 • ,
 • закопчалка надолу
 • ,
 • кокалче надолу