Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "skate" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "скейт" на български език

EnglishBulgarian

Skate

[Скейт]
/sket/

noun

1. Sports equipment that is worn on the feet to enable the wearer to glide along and to be propelled by the alternate actions of the legs

  synonym:
 • skate

1. Спортно оборудване, което се носи на краката, за да позволи на потребителя да се плъзга по тях и да бъде задвижван от алтернативните действия на краката

  синоним:
 • скейт

2. Large edible rays having a long snout and thick tail with pectoral fins continuous with the head

 • Swim by undulating the edges of the pectoral fins
  synonym:
 • skate

2. Големи ядливи лъчи с дълга муцуна и дебела опашка с гръдни перки, непрекъснати с главата

 • Плувайте, като вълнообразувате ръбовете на гръдните перки
  синоним:
 • скейт

verb

1. Move along on skates

 • "The dutch often skate along the canals in winter"
  synonym:
 • skate

1. Движете се на кънки

 • "Холандците често се пързалят по каналите през зимата"
  синоним:
 • скейт