Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "six" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "шест" на български език

EnglishBulgarian

Six

[Шест]
/sɪks/

noun

1. The cardinal number that is the sum of five and one

  synonym:
 • six
 • ,
 • 6
 • ,
 • VI
 • ,
 • sixer
 • ,
 • sise
 • ,
 • Captain Hicks
 • ,
 • half a dozen
 • ,
 • sextet
 • ,
 • sestet
 • ,
 • sextuplet
 • ,
 • hexad

1. Кардиналното число, което е сумата от пет и едно

  синоним:
 • шест
 • ,
 • 6
 • ,
 • VI
 • ,
 • Sixer
 • ,
 • мъдрец
 • ,
 • Капитан Хикс
 • ,
 • половин дузина
 • ,
 • секстет
 • ,
 • Сестет
 • ,
 • sextuplet
 • ,
 • hexad

2. A playing card or domino or die whose upward face shows six pips

  synonym:
 • six-spot
 • ,
 • six

2. Игрална карта или домино или матрица, чието нагоре лице показва шест пипса

  синоним:
 • шест точки
 • ,
 • шест

adjective

1. Denoting a quantity consisting of six items or units

  synonym:
 • six
 • ,
 • 6
 • ,
 • vi
 • ,
 • half dozen
 • ,
 • half-dozen

1. Обозначаване на количество, състоящо се от шест артикула или единици

  синоним:
 • шест
 • ,
 • 6
 • ,
 • VI
 • ,
 • половин дузина

Examples of using

Come home at six.
Ела вкъщи в шест.
It is a six hours' drive from Sofia to Varna.
От София до Варна се стига за шест часа с кола.
It's almost six.
Почти шест е.