Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Sharpness на български език

EnglishBulgarian

Sharpness

/ʃɑrpnəs/

noun

1. A quick and penetrating intelligence

 • "He argued with great acuteness"
 • "I admired the keenness of his mind"
  synonym:
 • acuteness
 • ,
 • acuity
 • ,
 • sharpness
 • ,
 • keenness

1. Бърз и проникващ интелект

 • "Той спори с голяма острота"
 • "„възхищавах се на запалването на ума му“"
синоним:
 • острота,
 • острота,
 • острота,
 • запалване

2. The attribute of urgency in tone of voice

 • "His voice had an edge to it"
  synonym:
 • edge
 • ,
 • sharpness

2. Атрибутът на неотложност в тон на гласа

 • "Гласът му имаше предимство към него"
синоним:
 • ръб,
 • острота

3. A strong odor or taste property

 • "The pungency of mustard"
 • "The sulfurous bite of garlic"
 • "The sharpness of strange spices"
 • "The raciness of the wine"
  synonym:
 • pungency
 • ,
 • bite
 • ,
 • sharpness
 • ,
 • raciness

3. Силна миризма или вкус

 • "Гнусността на горчицата"
 • "Серна хапка чесън"
 • "Остротата на странните подправки"
 • "Расистичността на виното"
синоним:
 • порицание,
 • ухапване,
 • острота,
 • расизъм

4. The quality of being keenly and painfully felt

 • "The sharpness of her loss"
  synonym:
 • sharpness

4. Качеството на зорко и болезнено усещане

 • "Остротата на загубата й"
синоним:
 • острота

5. Thinness of edge or fineness of point

  synonym:
 • sharpness
 • ,
 • keenness

5. Тънкост на ръба или финост на точката

синоним:
 • острота,
 • запалване

6. The quality of being sharp and clear

  synonym:
 • distinctness
 • ,
 • sharpness

6. Качеството да бъде остро и ясно

синоним:
 • отличителност,
 • острота

7. Harshness of manner

  synonym:
 • asperity
 • ,
 • sharpness

7. Грубост на начина

синоним:
 • asperity,
 • острота