Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Sharpen на български език

EnglishBulgarian

Sharpen

/ʃɑrpən/

verb

1. Make sharp or sharper

 • "Sharpen the knives"
  synonym:
 • sharpen

1. Направете остър или по-остър

 • "Заточете ножовете"
синоним:
 • изостряне

2. Make crisp or more crisp and precise

 • "We had to sharpen our arguments"
  synonym:
 • sharpen

2. Направете хрупкави или по-ясни и прецизни

 • "„трябваше да изостряме аргументите си“"
синоним:
 • изостряне

3. Become sharp or sharper

 • "The debate sharpened"
  synonym:
 • sharpen

3. Станете остри или по-остри

 • "„дебатът изостря“"
синоним:
 • изостряне

4. Put (an image) into focus

 • "Please focus the image
 • We cannot enjoy the movie"
  synonym:
 • focus
 • ,
 • focalize
 • ,
 • focalise
 • ,
 • sharpen

4. Поставете ( изображение ) във фокус

 • "„моля, фокусирайте изображението
 • Не можем да се насладим на филма"
синоним:
 • фокус,
 • Фокализира,
 • Фокусирай,
 • изостряне

5. Make (images or sounds) sharp or sharper

  synonym:
 • sharpen

5. Направете ( изображения или звуци ) остри или по-остри

синоним:
 • изостряне

6. Raise the pitch of (musical notes)

  synonym:
 • sharpen

6. Повишете терена на ( музикални ноти )

синоним:
 • изостряне

7. Give a point to

 • "The candles are tapered"
  synonym:
 • sharpen
 • ,
 • taper
 • ,
 • point

7. Дай точка на

 • "„свещите са заострени“"
синоним:
 • изостряне,
 • конус,
 • точка

8. Make (one's senses) more acute

 • "This drug will sharpen your vision"
  synonym:
 • sharpen
 • ,
 • heighten

8. Направете ( нечии сетива ) по-остри

 • "„това лекарство ще изостри зрението ви“"
синоним:
 • изостряне,
 • highten