Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shanghai" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "шанхай" на български език

EnglishBulgarian

Shanghai

[Шанхай]
/ʃæŋhaɪ/

noun

1. The largest city of china

 • Located in the east on the pacific
 • One of the largest ports in the world
  synonym:
 • Shanghai

1. Най-големият град на китай

 • Разположен на изток на тихия океан
 • Едно от най-големите пристанища в света
  синоним:
 • Шанхай

verb

1. Take (someone) against his will for compulsory service, especially on board a ship

 • "The men were shanghaied after being drugged"
  synonym:
 • shanghai
 • ,
 • impress

1. Вземете (някой) против волята му за задължителна служба, особено на борда на кораб

 • "Мъжете бяха шангхаирани, след като бяха дрогирани"
  синоним:
 • шанхай
 • ,
 • впечатлете