Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Severity на български език

EnglishBulgarian

Severity

/sɪvɛrɪti/

noun

1. Used of the degree of something undesirable e.g. pain or weather

  synonym:
 • badness
 • ,
 • severity
 • ,
 • severeness

1. Използван от степента на нещо нежелателно, напр. болка или време

  синоним:
 • лошо
 • ,
 • тежест
 • ,
 • безгрижен

2. Something hard to endure

 • "The asperity of northern winters"
  synonym:
 • asperity
 • ,
 • grimness
 • ,
 • hardship
 • ,
 • rigor
 • ,
 • rigour
 • ,
 • severity
 • ,
 • severeness
 • ,
 • rigorousness
 • ,
 • rigourousness

2. Нещо трудно да се издържи

 • "Условието на северните зими"
  синоним:
 • asperity
 • ,
 • мрачност
 • ,
 • мъка
 • ,
 • строгост
 • ,
 • строгост
 • ,
 • тежест
 • ,
 • безгрижен
 • ,
 • строгост
 • ,
 • строгост

3. Extreme plainness

  synonym:
 • austereness
 • ,
 • severity
 • ,
 • severeness

3. Изключителна чистота

  синоним:
 • austereness
 • ,
 • тежест
 • ,
 • безгрижен

4. Excessive sternness

 • "Severity of character"
 • "The harshness of his punishment was inhuman"
 • "The rigors of boot camp"
  synonym:
 • severity
 • ,
 • severeness
 • ,
 • harshness
 • ,
 • rigor
 • ,
 • rigour
 • ,
 • rigorousness
 • ,
 • rigourousness
 • ,
 • inclemency
 • ,
 • hardness
 • ,
 • stiffness

4. Прекомерна строгост

 • "Тежест на характера"
 • "Грубостта на наказанието му беше нечовешка"
 • "Строгостта на лагера за зареждане"
  синоним:
 • тежест
 • ,
 • безгрижен
 • ,
 • грубост
 • ,
 • строгост
 • ,
 • строгост
 • ,
 • строгост
 • ,
 • строгост
 • ,
 • склонност
 • ,
 • твърдост
 • ,
 • скованост