Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "selling" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "продажба" на български език

EnglishBulgarian

Selling

[Продажна]
/sɛlɪŋ/

noun

1. The exchange of goods for an agreed sum of money

  synonym:
 • selling
 • ,
 • merchandising
 • ,
 • marketing

1. Размяната на стоки за договорена сума пари

  синоним:
 • продажба
 • ,
 • мърчандайзинг
 • ,
 • маркетинг

Examples of using

I'd like to buy the car you're selling, but I don't have enough money right now.
Бих искала да купя колата, която продаваш, но в момента нямам достатъчно пари.
I'd like to buy the car you're selling, but I don't have enough money right now.
Бих искала да купя колата, която продавате, но в момента нямам достатъчно пари.
I'd like to buy the car you're selling, but I don't have enough money right now.
Бих искал да купя колата, която продавате, но в момента нямам достатъчно пари.