Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sculptor" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "скулптор" на български език

EnglishBulgarian

Sculptor

[Скулптор]
/skəlptər/

noun

1. An artist who creates sculptures

  synonym:
 • sculptor
 • ,
 • sculpturer
 • ,
 • carver
 • ,
 • statue maker

1. Художник, който създава скулптури

  синоним:
 • скулптор
 • ,
 • карвър
 • ,
 • създател статуя

2. A faint constellation in the southern hemisphere near phoenix and cetus

  synonym:
 • Sculptor

2. Слабо съзвездие в южното полукълбо близо до феникс и кит

  синоним:
 • Скулптор