Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Scripture на български език

EnglishBulgarian

Scripture

/skrɪpʧər/

noun

1. The sacred writings of the christian religions

 • "He went to carry the word to the heathen"
  synonym:
 • Bible
 • ,
 • Christian Bible
 • ,
 • Book
 • ,
 • Good Book
 • ,
 • Holy Scripture
 • ,
 • Holy Writ
 • ,
 • Scripture
 • ,
 • Word of God
 • ,
 • Word

1. Свещените писания на християнските религии

 • "Той отиде да носи словото на езичниците"
  синоним:
 • Библия
 • ,
 • Християнска Библия
 • ,
 • книга
 • ,
 • Добра книга
 • ,
 • Свето писание
 • ,
 • Свето писание
 • ,
 • Писание
 • ,
 • Слово Божие
 • ,
 • дума

2. Any writing that is regarded as sacred by a religious group

  synonym:
 • scripture
 • ,
 • sacred scripture

2. Всяко писане, което се счита за свещено от религиозна група

  синоним:
 • писание
 • ,
 • свещена писменост