Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scream" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "писък" на български език

EnglishBulgarian

Scream

[Крещя]
/skrim/

noun

1. Sharp piercing cry

 • "Her screaming attracted the neighbors"
  synonym:
 • scream
 • ,
 • screaming
 • ,
 • shriek
 • ,
 • shrieking
 • ,
 • screech
 • ,
 • screeching

1. Остър пиърсинг вик

 • "Крещенето й привлече съседите"
  синоним:
 • писък
 • ,
 • крещене
 • ,
 • крещящ
 • ,
 • screech
 • ,
 • скърцане

2. A high-pitched noise resembling a human cry

 • "He ducked at the screechings of shells"
 • "He heard the scream of the brakes"
  synonym:
 • screech
 • ,
 • screeching
 • ,
 • shriek
 • ,
 • shrieking
 • ,
 • scream
 • ,
 • screaming

2. Висок шум, наподобяващ човешки вик

 • "Той се хвърли при скърцането на черупките"
 • "Чу писъка на спирачките"
  синоним:
 • screech
 • ,
 • скърцане
 • ,
 • писък
 • ,
 • крещящ
 • ,
 • крещене

3. A joke that seems extremely funny

  synonym:
 • belly laugh
 • ,
 • sidesplitter
 • ,
 • howler
 • ,
 • thigh-slapper
 • ,
 • scream
 • ,
 • wow
 • ,
 • riot

3. Шега, която изглежда изключително смешна

  синоним:
 • корем смях
 • ,
 • sidsplitter
 • ,
 • Howler
 • ,
 • бедрото-шамар
 • ,
 • писък
 • ,
 • уау
 • ,
 • бунт

verb

1. Utter a sudden loud cry

 • "She cried with pain when the doctor inserted the needle"
 • "I yelled to her from the window but she couldn't hear me"
  synonym:
 • shout
 • ,
 • shout out
 • ,
 • cry
 • ,
 • call
 • ,
 • yell
 • ,
 • scream
 • ,
 • holler
 • ,
 • hollo
 • ,
 • squall

1. Изрича внезапен силен вик

 • "Тя плачеше от болка, когато лекарят вкара иглата"
 • "Виках й от прозореца, но тя не можа да ме чуе"
  синоним:
 • вик
 • ,
 • извикайте
 • ,
 • плача
 • ,
 • обаждане
 • ,
 • крещи
 • ,
 • писък
 • ,
 • Holler
 • ,
 • Hollo
 • ,
 • клек

2. Utter or declare in a very loud voice

 • "You don't have to yell--i can hear you just fine"
  synonym:
 • yell
 • ,
 • scream

2. Изречете или декларирайте с много силен глас

 • "Не е нужно да крещиш - мога да те чуя добре"
  синоним:
 • крещи
 • ,
 • писък

3. Make a loud, piercing sound

 • "Fighter planes are screaming through the skies"
  synonym:
 • scream

3. Издавайте силен, пронизителен звук

 • "Бойни самолети крещят през небето"
  синоним:
 • писък

Examples of using

I heard you scream.
Чух те как пищиш.
I heard you scream.
Чух те да пищиш.
I heard Tom scream.
Чух Том да крещи.