Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scientifically" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "научно" на български език

EnglishBulgarian

Scientifically

[Научно]
/saɪəntɪfɪkəli/

adverb

1. With respect to science

  • In a scientific way
  • "This is scientifically interesting"
    synonym:
  • scientifically

1. По отношение на науката

  • По научен начин
  • "„това е научно интересно“"
    синоним:
  • научно