Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Science на български език

EnglishBulgarian

Science

/saɪəns/

noun

1. A particular branch of scientific knowledge

 • "The science of genetics"
  synonym:
 • science
 • ,
 • scientific discipline

1. Определен клон на научното познание

 • "Науката за генетиката"
  синоним:
 • наука
 • ,
 • научна дисциплина

2. Ability to produce solutions in some problem domain

 • "The skill of a well-trained boxer"
 • "The sweet science of pugilism"
  synonym:
 • skill
 • ,
 • science

2. Способност за производство на решения в някаква проблемна област

 • "Умението на добре обучен боксьор"
 • "Сладката наука за пугилизма"
  синоним:
 • умение
 • ,
 • наука

Examples of using

Mathematics is the part of science you could continue to do if you woke up tomorrow and discovered the universe was gone.
Математиката е онази част от науката, с която би продължил да се занимаваш, ако утре се събудиш и установиш, че вселената е изчезнала.