Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scenario" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "сценарий" на български език

EnglishBulgarian

Scenario

[Сценарий]
/sɪnɛrioʊ/

noun

1. An outline or synopsis of a play (or, by extension, of a literary work)

  synonym:
 • scenario

1. Контур или конспект на пиеса ( или, в допълнение, на литературно произведение )

  синоним:
 • сценарий

2. A setting for a work of art or literature

 • "The scenario is france during the reign of terror"
  synonym:
 • scenario

2. Настройка за произведение на изкуството или литературата

 • "Сценарият е франция по време на управлението на терора"
  синоним:
 • сценарий

3. A postulated sequence of possible events

 • "Planners developed several scenarios in case of an attack"
  synonym:
 • scenario

3. Постулирана последователност от възможни събития

 • "Планери разработиха няколко сценария в случай на атака"
  синоним:
 • сценарий