Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "satisfy" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "удовлетворение" на български език

EnglishBulgarian

Satisfy

[Удовлетворявам]
/sætəsfaɪ/

verb

1. Meet the requirements or expectations of

  synonym:
 • satisfy
 • ,
 • fulfill
 • ,
 • fulfil
 • ,
 • live up to

1. Отговарят на изискванията или очакванията на

  синоним:
 • удовлетворява
 • ,
 • изпълни
 • ,
 • доживявам до

2. Make happy or satisfied

  synonym:
 • satisfy
 • ,
 • gratify

2. Правят щастливи или доволни

  синоним:
 • удовлетворява

3. Fill or meet a want or need

  synonym:
 • meet
 • ,
 • satisfy
 • ,
 • fill
 • ,
 • fulfill
 • ,
 • fulfil

3. Попълнете или посрещнете желание или нужда

  синоним:
 • среща
 • ,
 • удовлетворява
 • ,
 • запълване
 • ,
 • изпълни