Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Rump на български език

EnglishBulgarian

Rump

/rəmp/

noun

1. The part of an animal that corresponds to the human buttocks

  synonym:
 • hindquarters
 • ,
 • croup
 • ,
 • croupe
 • ,
 • rump

1. Частта от животно, която съответства на дупето на човека

  синоним:
 • задни части
 • ,
 • крупа
 • ,
 • Круп
 • ,
 • буца

2. Fleshy hindquarters

 • Behind the loin and above the round
  synonym:
 • rump

2. Месести задни части

 • Зад слабините и над кръга
  синоним:
 • буца

3. The fleshy part of the human body that you sit on

 • "He deserves a good kick in the butt"
 • "Are you going to sit on your fanny and do nothing?"
  synonym:
 • buttocks
 • ,
 • nates
 • ,
 • arse
 • ,
 • butt
 • ,
 • backside
 • ,
 • bum
 • ,
 • buns
 • ,
 • can
 • ,
 • fundament
 • ,
 • hindquarters
 • ,
 • hind end
 • ,
 • keister
 • ,
 • posterior
 • ,
 • prat
 • ,
 • rear
 • ,
 • rear end
 • ,
 • rump
 • ,
 • stern
 • ,
 • seat
 • ,
 • tail
 • ,
 • tail end
 • ,
 • tooshie
 • ,
 • tush
 • ,
 • bottom
 • ,
 • behind
 • ,
 • derriere
 • ,
 • fanny
 • ,
 • ass

3. Месестата част на човешкото тяло, върху която седите

 • "Той заслужава добър ритник в дупето"
 • "Ще седнеш ли на своята фани и няма да правиш нищо?"
  синоним:
 • дупето
 • ,
 • Нейтс
 • ,
 • задник
 • ,
 • дупе
 • ,
 • отзад
 • ,
 • удрям
 • ,
 • кифлички
 • ,
 • може
 • ,
 • основата
 • ,
 • задни части
 • ,
 • заден край
 • ,
 • Кийстър
 • ,
 • задънена
 • ,
 • Прат
 • ,
 • заден
 • ,
 • заден край
 • ,
 • буца
 • ,
 • кърмата
 • ,
 • седалка
 • ,
 • опашка
 • ,
 • опашен край
 • ,
 • Тоши
 • ,
 • туш
 • ,
 • дъно
 • ,
 • зад
 • ,
 • derriere
 • ,
 • Фани
 • ,
 • задник