Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Ruinous на български език

EnglishBulgarian

Ruinous

/ruənəs/

adjective

1. Extremely harmful

 • Bringing physical or financial ruin
 • "A catastrophic depression"
 • "Catastrophic illness"
 • "A ruinous course of action"
  synonym:
 • catastrophic
 • ,
 • ruinous

1. Изключително вреден

 • Донасяне на физическа или финансова разруха
 • "Катастрофална депресия"
 • "Катастрофално заболяване"
 • "Разрушителен ход на действие"
  синоним:
 • катастрофален
 • ,
 • разрушителен

2. Causing injury or blight

 • Especially affecting with sudden violence or plague or ruin
 • "The blasting effects of the intense cold on the budding fruit"
 • "The blasting force of the wind blowing sharp needles of sleet in our faces"
 • "A ruinous war"
  synonym:
 • blasting
 • ,
 • ruinous

2. Причинява нараняване или лек удар

 • Особено засягащи внезапно насилие или чума или разруха
 • "Ефектите на взрива на силния студ върху набъбващия плод"
 • "Силата на взрив на вятъра, който духа остри игли от мокри в лицата ни"
 • "Разрушителна война"
  синоним:
 • взрив
 • ,
 • разрушителен