Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rouse" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "русе" на български език

EnglishBulgarian

Rouse

[Рауз]
/raʊs/

verb

1. Become active

 • "He finally bestirred himself"
  synonym:
 • bestir
 • ,
 • rouse

1. Станете активни

 • "Той най-накрая се самоуби"
  синоним:
 • бестир
 • ,
 • раус

2. Force or drive out

 • "The police routed them out of bed at 2 a.m."
  synonym:
 • rout out
 • ,
 • drive out
 • ,
 • force out
 • ,
 • rouse

2. Принудете или изгонете

 • "Полицията ги измъкна от леглото в 2 сутринта."
  синоним:
 • руут аут
 • ,
 • изгонете
 • ,
 • принудете навън
 • ,
 • раус

3. Cause to be agitated, excited, or roused

 • "The speaker charged up the crowd with his inflammatory remarks"
  synonym:
 • agitate
 • ,
 • rouse
 • ,
 • turn on
 • ,
 • charge
 • ,
 • commove
 • ,
 • excite
 • ,
 • charge up

3. Причина да бъдете развълнувани, развълнувани или събудени

 • "Говорителят натовари тълпата с подстрекателските си забележки"
  синоним:
 • агитирам
 • ,
 • раус
 • ,
 • включете
 • ,
 • такса
 • ,
 • преместване
 • ,
 • възбуждам
 • ,
 • зареждай

4. Cause to become awake or conscious

 • "He was roused by the drunken men in the street"
 • "Please wake me at 6 am."
  synonym:
 • awaken
 • ,
 • wake
 • ,
 • waken
 • ,
 • rouse
 • ,
 • wake up
 • ,
 • arouse

4. Причина да станете будни или съзнателни

 • "Той беше събуден от пияните мъже на улицата"
 • "— моля, събудете ме в 6 сутринта."
  синоним:
 • събудете се
 • ,
 • събуждане
 • ,
 • раус
 • ,
 • събуди се
 • ,
 • възбуждам