Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rota" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "рота" на български език

EnglishBulgarian

Rota

[Rota]
/roʊtə/

noun

1. (roman catholic church) the supreme ecclesiastical tribunal for cases appealed to the holy see from diocesan courts

  synonym:
 • Rota

1. ( римокатолическа църква ) върховният църковен трибунал по дела, обжалвани пред светия престол от епархийски съдилища

  синоним:
 • Rota

2. A roster of names showing the order in which people should perform certain duties

  synonym:
 • rota

2. Списък с имена, показващ реда, в който хората трябва да изпълняват определени задължения

  синоним:
 • Rota