Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Rose на български език

EnglishBulgarian

Rose

/roʊz/

noun

1. Any of many shrubs of the genus rosa that bear roses

  synonym:
 • rose
 • ,
 • rosebush

1. Всеки от много храсти от рода rosa, които носят рози

  синоним:
 • роза
 • ,
 • Rosebush

2. Pinkish table wine from red grapes whose skins were removed after fermentation began

  synonym:
 • blush wine
 • ,
 • pink wine
 • ,
 • rose
 • ,
 • rose wine

2. Розово трапезно вино от червено грозде, чиито кожи бяха отстранени след началото на ферментацията

  синоним:
 • руж вино
 • ,
 • розово вино
 • ,
 • роза
 • ,
 • розово вино

3. A dusty pink color

  synonym:
 • rose
 • ,
 • rosiness

3. Прашен розов цвят

  синоним:
 • роза
 • ,
 • rosiness

adjective

1. Of something having a dusty purplish pink color

 • "The roseate glow of dawn"
  synonym:
 • rose
 • ,
 • roseate
 • ,
 • rosaceous

1. На нещо с прашен лилаво розов цвят

 • "Розовият блясък на зората"
  синоним:
 • роза
 • ,
 • розат
 • ,
 • роза

Examples of using

The petals of this rose are very tender.
Венчелистчетата на тази роза са много крехки.
This rose is beautiful.
Тази роза е красива.