Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Roaring на български език

EnglishBulgarian

Roaring

/rɔrɪŋ/

noun

1. A deep prolonged loud noise

  synonym:
 • boom
 • ,
 • roar
 • ,
 • roaring
 • ,
 • thunder

1. Дълбок продължителен силен шум

синоним:
 • бум,
 • рев,
 • ревя,
 • гръм

2. A very loud utterance (like the sound of an animal)

 • "His bellow filled the hallway"
  synonym:
 • bellow
 • ,
 • bellowing
 • ,
 • holla
 • ,
 • holler
 • ,
 • hollering
 • ,
 • hollo
 • ,
 • holloa
 • ,
 • roar
 • ,
 • roaring
 • ,
 • yowl

2. Много силно изказване ( като звука на животно )

 • "Гърбът му изпълни коридора"
синоним:
 • подгъвам,
 • подсвиване,
 • Хола,
 • Holler,
 • hollering,
 • Hollo,
 • Holloa,
 • рев,
 • ревя,
 • yowl

adjective

1. Very lively and profitable

 • "Flourishing businesses"
 • "A palmy time for stockbrokers"
 • "A prosperous new business"
 • "Doing a roaring trade"
 • "A thriving tourist center"
 • "Did a thriving business in orchids"
  synonym:
 • booming
 • ,
 • flourishing
 • ,
 • palmy
 • ,
 • prospering
 • ,
 • prosperous
 • ,
 • roaring
 • ,
 • thriving

1. Много оживен и печеливш

 • "Процъфтяващ бизнес"
 • "Палатно време за борсови посредници"
 • "Проспериращ нов бизнес"
 • "Правене на ревяща търговия"
 • "Процъфтяващ туристически център"
 • "Извърши процъфтяващ бизнес в орхидеи"
синоним:
 • бум,
 • процъфтяващ,
 • Палми,
 • проспериращ,
 • проспериращ,
 • ревя,
 • процъфтяващ

adverb

1. Extremely

 • "Roaring drunk"
  synonym:
 • roaring

1. Изключително

 • "Ревя пиян"
синоним:
 • ревя