Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "road" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "път" на български език

EnglishBulgarian

Road

[Път]
/roʊd/

noun

1. An open way (generally public) for travel or transportation

  synonym:
 • road
 • ,
 • route

1. Отворен път ( обикновено обществен ) за пътуване или транспорт

  синоним:
 • път
 • ,
 • маршрут

2. A way or means to achieve something

 • "The road to fame"
  synonym:
 • road

2. Начин или средство за постигане на нещо

 • "Пътят към славата"
  синоним:
 • път

Examples of using

Go straight down the road, and when you pass the traffic light you're there.
Карайте направо по пътя и като подминете светофара, сте там.
Go straight down the road, and when you pass the traffic light you're there.
Карай направо по пътя и като подминеш светофара, си там.
A farm boy accidentally overturned his wagonload of wheat on the road.
Едно фермерче случайно обърна фургона си, натоварен с пшеница, на пътя.