Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Rigor на български език

EnglishBulgarian

Rigor

/rɪgər/

noun

1. Something hard to endure

 • "The asperity of northern winters"
  synonym:
 • asperity
 • ,
 • grimness
 • ,
 • hardship
 • ,
 • rigor
 • ,
 • rigour
 • ,
 • severity
 • ,
 • severeness
 • ,
 • rigorousness
 • ,
 • rigourousness

1. Нещо трудно да се издържи

 • "Условието на северните зими"
синоним:
 • asperity,
 • мрачност,
 • мъка,
 • строгост,
 • строгост,
 • тежест,
 • безгрижен,
 • строгост,
 • строгост

2. The quality of being valid and rigorous

  synonym:
 • cogency
 • ,
 • validity
 • ,
 • rigor
 • ,
 • rigour

2. Качеството да бъде валидно и строго

синоним:
 • cogency,
 • валидност,
 • строгост,
 • строгост

3. Excessive sternness

 • "Severity of character"
 • "The harshness of his punishment was inhuman"
 • "The rigors of boot camp"
  synonym:
 • severity
 • ,
 • severeness
 • ,
 • harshness
 • ,
 • rigor
 • ,
 • rigour
 • ,
 • rigorousness
 • ,
 • rigourousness
 • ,
 • inclemency
 • ,
 • hardness
 • ,
 • stiffness

3. Прекомерна строгост

 • "Тежест на характера"
 • "Грубостта на наказанието му беше нечовешка"
 • "Строгостта на лагера за зареждане"
синоним:
 • тежест,
 • безгрижен,
 • грубост,
 • строгост,
 • строгост,
 • строгост,
 • строгост,
 • склонност,
 • твърдост,
 • скованост